Information
Information

Network
for
Support
of
Inter-Regional
Business
Cooperation
 ММЦ "Krasnodar" 

Main • 
MarketCenter • 
Useful references • 
Russian
Databases / The list of the enterprises
The made goods: FOOD STUFFS
Form of the List Form of the List
It is found records: 239
Pages  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
The name of the enterprise (full)Settlement
1 'ANGELINSKIJj', RYBKhOZ ST. STARONIZhESTEBLIEVSKAJa
2 'ANIT L.T.D.', AO G. KRASNODAR
3 'GOLUBICKIJj', RYBKhOZ G. TEMRJuK
4 'DRUZhBA', RYBOKOLKhOZ G. EJjSK
5 'KRASNODARMASLOZhIRAGROPROM', PO G. KRASNODAR
6 'KRASNODARPIShhEKOOPSNAB' G. KRASNODAR
7 'KRASNODARRYBA', KOOPERATIVNO-GOSUDARSTVENNOE OB'EDINENIE G. KRASNODAR
8 'KRASNODARSKIJj ChAJj', PO G. SOChI
9 'KRASNODARSKOE', AKCIONERNOE ARENDNOE OB'EDINENIE G. KRASNODAR
10 'KRYMSKIJj VINZAVOD', AOOT G. KRYMSK
11 'KUBAN'', AGRO-PROMYShLENNYJj KOMPLEKS, MEDVEDOVSKIJj MJaSOKOMBINAT ST. MEDVEDOVSKAJa
12 'KUBAN'', AGRO-PROMYShLENNYJj KOMPLEKS G. TIMAShEVSK
13 'KUBAN'', KRASNODARSKIJj PTICEKOMBINAT G. KRASNODAR
14 'KUBAN'VINPROM', GOSUDARSTVENNO-KOOPERATIVNYJj KONCERN G. KRASNODAR
15 'KUBAN'PLODPROM', PO G. KRASNODAR
16 'MEChTA', ChASTNAJa PROIZVODSTVENNO-KOMMERChESKAJa FIRMA S. USPENSKOE
17 'NOVOROSSIJjSKRYBPROM', PO G. NOVOROSSIJjSK
18 'PAVLOVSKIJj', KOMBINAT PERERABATYVAJuShhEJj PROMYShLENNOSTI, AOZT ST. PAVLOVSKAJa
19 'PIShhEKOM', FIRMA, AOOT PGT. TUL'SKIJj
20 'SINJuKhINSKIJj', OPYTNO-POKAZATEL'NYJj RYBKhOZ ST. MIKhAJjLOVSKAJa
21 AKCIONERNOE OBShhESTVO 'BELMOLOKO' G. BELOREChENSK
22 OTKRYTOE AKCIONERNOE OBShhESTVO 'ARMAVIRSKAJa KONDITERSKAJa F-KA' g.ARMAVIR
23 Adlerskaja chajjfabrika g. Sochi
24 Adlerskijj vinzavod g. Sochi
25 Akcionerne obshhestvo zakrytogo tipa konditerskaja fabrika g. Armavira g. Armavir
Pages  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


 Рейтинг@Mail.ru
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности