Information
Information

Network
for
Support
of
Inter-Regional
Business
Cooperation
 ММЦ "Krasnodar" 

Main • 
MarketCenter • 
Useful references • 
Russian
Databases / The list of the enterprises
Kind of activity: Manufacture of food stuffs, tobacco articles and forages
Form of the List Form of the List
It is found records: 430
Pages  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 18
The name of the enterprise (full)Settlement
1 'ANIT L.T.D.', AO G. KRASNODAR
2 'GOLUBICKIJj', RYBKhOZ G. TEMRJuK
3 'DAGOMYSTABAK', AOOT G. SOChI
4 'KRASNODARPIShhEKOOPSNAB' G. KRASNODAR
5 'KRASNODARRYBA', KOOPERATIVNO-GOSUDARSTVENNOE OB'EDINENIE G. KRASNODAR
6 'KRASNODARSKIJj ChAJj', PO G. SOChI
7 'KRASNODARSKOE', AKCIONERNOE ARENDNOE OB'EDINENIE G. KRASNODAR
8 'KRASNODARTABAKPROM', AO G. KRASNODAR
9 'KRASNODARTABAKPROM', PO G. KRASNODAR
10 'KRYMSKIJj VINZAVOD', AOOT G. KRYMSK
11 'KUBAN'', AGRO-PROMYShLENNYJj KOMPLEKS G. TIMAShEVSK
12 'KUBAN'VINPROM', GOSUDARSTVENNO-KOOPERATIVNYJj KONCERN G. KRASNODAR
13 'KUBAN'PLODPROM', PO G. KRASNODAR
14 'MEChTA', ChASTNAJa PROIZVODSTVENNO-KOMMERChESKAJa FIRMA S. USPENSKOE
15 'PAVLOVSKIJj', KOMBINAT PERERABATYVAJuShhEJj PROMYShLENNOSTI, AOZT ST. PAVLOVSKAJa
16 'PIShhEKOM', FIRMA, AOOT PGT. TUL'SKIJj
17 'REKTINAL', OAO G. KRASNODAR
18 'SEVKAVEhFIRMASLO', UST'-LABINSKIJj EhFIRNOMASLOEhKSTRAKCIONNYJj KOMBINAT G. UST'-LABINSK
19 'SINJuKhINSKIJj', OPYTNO-POKAZATEL'NYJj RYBKhOZ ST. MIKhAJjLOVSKAJa
20 'JuZhNAJa ZVEZDA', DINSKAJa KONDITERSKAJa FABRIKA ST. DINSKAJa
21 'JuRAN' RAJjPIShhEKOMBINAT, AOOT S. KRASNOGVARDEJjSKOE
22 AKCIONERNOE OBShhESTVO 'BELMOLOKO' G. BELOREChENSK
23 OTKRYTOE AKCIONERNOE OBShhESTVO 'ARMAVIRSKIJj PIVZAVOD' g.ARMAVIR
24 OTKRYTOE AKCIONERNOE OBShhESTVO 'KUBARUS-moloko' g. ARMAVIR
25 OTKRYTOE AKCIONERNOE OBShhESTVO 'MASLOZhIRKOMBINAT ARMAVIRSKIJj' g. ARMAVIR
Pages  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 18


 Рейтинг@Mail.ru
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности